PN-EN 60674-2:2017-04/A1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Wymagania techniczne dotyczące folii z tworzyw sztucznych do zastosowań elektrycznych -- Część 2: Metody badań

Zakres

Dodano nowy Podrozdział 20.3 dotyczący badań wytrzymałości elektrycznej napięciem stałym folii z tworzywa sztucznego, o grubości równej lub mniejszej od 6μm. Zmieniono niektóre powołania normatywne.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60674-2:2017-04/A1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Wymagania techniczne dotyczące folii z tworzyw sztucznych do zastosowań elektrycznych -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60674-2:2017/A1:2019 [IDT], IEC 60674-2:2016/AMD1:2019 [IDT]
ICS 29.035.20