PN-EN 60617-8:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 8: Przyrządy pomiarowe, lampy i urządzenia sygnalizacyjne

Zakres

Podano 84 symbole graficzne, przeznaczone do stosowania w schematach technicznych, służące do odwzorowywania urządzeń, ich elementów lub ich zespołów, spełniających określone funkcje. Podano symbole dla następujących grup tematycznych: przyrządy pomiarowe wskazujące, rejestrujące, całkujące; przykłady symboli przyrządów wskazujących; przykłady symboli przyrządów rejestrujących; przykłady symboli przyrządów całkujących; urządzenia zliczające; termoelementy; urządzenia telemetryczne; zegary elektryczne; lampy i sygnalizatory

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60617-8:2004 - wersja polska
Tytuł Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 8: Przyrządy pomiarowe, lampy i urządzenia sygnalizacyjne
Data publikacji 07-06-2004
Data wycofania 01-12-2005
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 60617-8:1996 [IDT], IEC 60617-8:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60617-8:2002 - wersja angielska
ICS 01.080.40, 17.220.20, 29.140.01