PN-EN 60617-6:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 6: Wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej

Zakres

Podano 128 symboli graficznych przeznaczonych do stosowania w schematach technicznych. Służą one do odwzorowywania urządzeń, ich elementów lub ich zespołów, spełniających określone funkcje. Symbole zostały przygotowane z myślą o zastosowaniach elektroenergetycznych. Podane symbole należą do następujących grup tematycznych: uzwojenia niezależne i połączone wewnętrznie, elementy maszyn, rodzaje maszyn, przykłady symboli maszyn prądu stałego i maszyn komutatorowych prądu przemiennego, przykłady symboli maszyn synchronicznych i asynchronicznych, symbole ogólne transformatorów i cewek indukcyjnych, przykłady symboli transformatorów z uzwojeniami niezależnymi, symboli autotransformatorów i regulatorów indukcyjnych, przykłady symboli przekładników i transformatorów impulsowych, symbole przekształtników energii, ogniwa galwaniczne i akumulatory, generatory mocy nie wirujące, źródła ciepła, przykłady symboli generatorów mocy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60617-6:2004 - wersja polska
Tytuł Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 6: Wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej
Data publikacji 16-01-2004
Data wycofania 01-12-2005
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 60617-6:1996 [IDT], IEC 60617-6:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60617-6:2002 - wersja angielska
ICS 01.080.40, 29.160.01, 29.180, 29.200