PN-EN 60617-13:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Symbole graficzne stosowane w schematach -- Elementy analogowe

Zakres

Zawarto 59 symboli graficznych, które opracowano w celu przedstawiania funkcji działających na wielkości analogowe i/lub generujących wielkości analogowe. Są one także przewidziane do oznaczania urządzeń fizycznych lub zespołów urządzeń fizycznych zdolnych do realizacji tych funkcji. Symbole zostały skonstruowane z myślą o zastosowaniach elektrycznych, ale wiele z nich może mieć także zastosowanie do urządzeń nieelektrycznych np. pneumatycznych, hydraulicznych lub mechanicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60617-13:1998 - wersja polska
Tytuł Symbole graficzne stosowane w schematach -- Elementy analogowe
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 01-12-2005
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 60617-13:1993 [IDT]
Zastępuje PN-E-01200-13:1991 - wersja polska
ICS 01.080.40, 29.020, 31.020