PN-EN 60617-12:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 12: Elementy logiczne binarne

Zakres

Przedstawiono symbole graficzne, które utworzono w celu zobrazowania funkcji logicznych. Symbole te przeznaczone są także do przedstawiania urządzeń zdolnych do spełniania wyżej wspomnianych funkcji. Symbole zostały opracowane z myślą o zastosowaniach elektrycznych, lecz w większości mogą być także stosowane w urządzeniach nieelektrycznych, np. pneumatycznych, hydraulicznych, mechanicznych. Podane symbole należą do następujących grup tematycznych: symbole rozróżniające związane z wejściami, wyjściami i innymi połączeniami; zapis zależności; elementy kombinacyjne i sekwencyjne; elementy o funkcjach złożonych

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60617-12:2002 - wersja angielska
Tytuł Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 12: Elementy logiczne binarne
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 01-12-2005
Liczba stron 129
Grupa cenowa XB
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 60617-12:1998 [IDT], IEC 60617-12:1997 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 617-12:1994 - wersja polska
ICS 01.080.40, 29.020, 31.020