PN-EN 60574-21:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne -- Część 21: Taśmy wizyjne dla zastosowań edukacyjnych i treningowych z prowadzącym i uczniem

Zakres

Określono minimalne wymagane nagrania dla prowadzącego i ucznia pomocne użytkownikom do optymalnego nastawienia parametrów urządzenia przed startem nagranego w programie materiału. Podano także foniczną i wizyjną informację poprzedzającą i następującą po zarejestrowanym materiale programowym dla umożliwienia identyfikacji programu i znalezienia początku i końca programu

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60574-21:2002 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne -- Część 21: Taśmy wizyjne dla zastosowań edukacyjnych i treningowych z prowadzącym i uczniem
Data publikacji 15-08-2002
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 60574-21:1993 [IDT], IEC 60574-21:1992 [IDT]
ICS 33.160.40