PN-EN 60510-3-4:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Metody pomiarów urządzeń radiowych stosowanych w naziemnych stacjach satelitarnych -- Część 3-4: Metody pomiaru podsystemów złożonych -- Pomiary transmisji sygnałów zwielokrotnionych częstotliwościowo (f.d.m.)

Zakres

Opisano badania prowadzone w pętli systemowej, przez tor nadawczy i odbiorczy oraz poprzez przemiennik pomiarowy lub przy wykorzystaniu pętli i.f. Przedstawiono pomiary poziomu szumu, ciągłości sygnału pilota, szumu pozapasmowego, szumu okresowego oraz przenikania sygnału

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60510-3-4:2002 - wersja angielska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń radiowych stosowanych w naziemnych stacjach satelitarnych -- Część 3-4: Metody pomiaru podsystemów złożonych -- Pomiary transmisji sygnałów zwielokrotnionych częstotliwościowo (f.d.m.)
Data publikacji 15-09-2002
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60510-3-4:1994 [IDT], IEC 60510-3-4:1992 [IDT]
ICS 33.060.30