PN-EN 60445:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60445:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

Zakres

Podano sposoby identyfikacji i oznaczania zacisków elementów wyposażenia elektrycznego, takich jak rezystory, bezpieczniki topikowe, przekaźniki, styczniki, transformatory, maszyny wirujące, oraz, jeśli to możliwe, zestawów tych elementów (np zespołów), jak również identyfikacji zakończeń żył przewodów. Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona dla komitetów technicznych do wykorzystania przy opracowywaniu norm, zgodnie z zasadami podanymi w IEC Guide 104 i ISO/IEC Guide 51

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60445:2002 - wersja polska
Tytuł Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
Data publikacji 19-08-2002
Data wycofania 01-02-2010
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 60445:2000 [IDT], IEC 60445:1999 [IDT]
Zastępuje PN-E-01242:1990 - wersja polska
ICS 29.020, 01.075
Zastąpiona przez PN-EN 60445:2007 - wersja angielska