PN-EN 60444-6:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 6: Pomiar wpływu poziomu wzbudzenia (DLD)

Zakres

Niniejsza część IEC 60444 dotyczy pomiarów wpływu poziomu (DLD) wzbudzenia rezonatorów kwarcowych. Zostały opisane dwie metody badań (A i C) oraz jedna metoda referencyjna (B). "Metoda A", bazująca na czwórniku typu "pi" zgodnie z IEC 60444-1, może być użyta w całym zakresie częstotliwości objętym tą częścią IEC 60444. "Metoda odniesienia B", bazująca na czwórniku typu "pi" lub metodzie odbiciowej zgodnie z IEC 60444-1, IEC 60444-5 lub IEC 60444-8, może być użyta w całym zakresie częstotliwości objętym tą częścią IEC 60444. "Metoda C", metoda generacyjna, nadaje się do pomiarów dużych ilości rezonatorów kwarcowych pracujących w modzie podstawowym w stałych warunkach

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60444-6:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 6: Pomiar wpływu poziomu wzbudzenia (DLD)
Data publikacji 11-12-2013
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN 60444-6:2013 [IDT], IEC 60444-6:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60444-6:2002 - wersja polska
ICS 31.140