PN-EN 60444-6:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60444-6:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 6: Pomiar wpływu poziomu wzbudzenia (DLD)

Zakres

Opisano dwie metody pomiaru wpływu poziomu wzbudzenia na parametry rezonatorów kwarcowych; metodę A opartą na pomiarze z czwórnikiem typu Pi, stosowaną w pełnym zakresie częstotliwości objętym niniejszą normą oraz metodę B, generacyjną, wykorzystywaną do masowych pomiarów rezonatorów pracujących na drganiu podstawowym w ustalonych warunkach pomiarowych

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60444-6:2002 - wersja polska
Tytuł Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 6: Pomiar wpływu poziomu wzbudzenia (DLD)
Data publikacji 18-02-2002
Data wycofania 11-12-2013
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN 60444-6:1997 [IDT], IEC 60444-6:1995 [IDT]
ICS 31.140
Zastąpiona przez PN-EN 60444-6:2013-12 - wersja angielska