PN-EN 60444-5:2001 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Metoda wyznaczania parametrów elektrycznych układu zastępczego przy wykorzystaniu techniki automatycznego analizatora obwodów z korekcją błędów

Zakres

Opisano metody określania wartości parametrów elektrycznych rezonatorów kwarcowych z wykorzystaniem techniki automatycznego analizatora obwodów. Metoda pomiarowa dotyczy przypadku, w którym rezonator kwarcowy jest reprezentowany liniowymi układami zastępczymi obowiązującymi jedynie w wąskim przedziale częstotliwości pokrywającym co najwyżej niewielki procent częstotliwości rezonansowej

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60444-5:2001 - wersja polska
Tytuł Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Metoda wyznaczania parametrów elektrycznych układu zastępczego przy wykorzystaniu techniki automatycznego analizatora obwodów z korekcją błędów
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN 60444-5:1997 [IDT], IEC 60444-5:1995 [IDT]
ICS 31.140