PN-EN 60384-9-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 9-1: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 2 -- Poziom oceny EZ

Zakres

Podano wymagania dotyczące rodzaju, układu i minimalnej zawartości specyfikacji szczegółowych. Określono wymagania dotyczące wymiarów, wielkości znamionowych i charakterystycznych oraz podano informacje dotyczące cechowania i zamawiania. Opisano wymagania dotyczące kontroli zawierające pobieranie próbek, okresowość, stopnie ostrości i wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60384-9-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 9-1: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 2 -- Poziom oceny EZ
Data publikacji 15-10-2005
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60384-9-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60384-9-1:2000 - wersja polska
ICS 31.060.20