PN-EN 60384-14-3:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60384-14-3:2010 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-3: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny DZ

Zakres

Podano wymagania dotyczące rodzaju, układu i minimalnej zawartości specyfikacji szczegółowych. Określono wymagania dotyczące wymiarów, wielkości znamionowych i charakterystycznych oraz podano informacje dotyczące cechowania i zamawiania. Opisano wymagania dotyczące kontroli zawierające pobieranie próbek, okresowość, stopnie ostrości i wymagania dla kondensatorów stałych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączonych do przewodów zasilających (poziom oceny DZ)

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60384-14-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-3: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny DZ
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 07-06-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60384-14-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 132421:2002 - wersja angielska
ICS 31.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 60384-14-3:2010 - wersja polska