PN-EN 60384-14-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60384-14-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-2: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Badania bezpieczeństwa

Zakres

Podano wymagania dotyczące rodzaju, układu i minimalnej zawartości specyfikacji szczegółowych. Określono wymagania dotyczące wymiarów, wielkości znamionowych i charakterystycznych oraz podano informacje dotyczące cechowania i zamawiania. Opisano wymagania dotyczące kontroli zawierające pobieranie próbek, okresowość, stopnie ostrości i wymagania dla kondensatorów stałych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączonych do przewodów zasilających (badania bezpieczeństwa)

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60384-14-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-2: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Badania bezpieczeństwa
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 31-05-2010
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60384-14-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 132421:2002 - wersja angielska
ICS 31.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 60384-14-2:2010 - wersja polska