PN-EN 60350-1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze -- Metody badań cech funkcjonalnych

Zakres

Niniejsza część IEC 60350 określa metody badania cech funkcjonalnych elektrycznych kuchni, piekarników, piekarników parowych i grilli do użytku domowego.

W niniejszej normie uwzględnione zostały zarówno piekarniki z funkcją ogrzewania mikrofalowego jak i piekarniki bez tej funkcji.

Zalecane jest aby wytwórca określił podstawową funkcję urządzenia – funkcja ogrzewania mikrofalowego czy funkcja ogrzewania termicznego. Zalecane jest badanie podstawowej funkcji ogrzewania istniejącą metodą odpowiednio do zużywanej energii. Jeśli jako podstawową funkcję gotowania określono w instrukcji ogrzewanie mikrofalowe, to do badania zużycia energii stosowana jest IEC 60705. Jeśli podstawową funkcją zostało określone ogrzewanie termiczne, wówczas do badania zużycia energii stosowana jest IEC 60350-1.

Jeśli podstawowa funkcja nie została określona przez wytwórcę, zalecane jest badanie ogrzewania mikrofalowego i ogrzewania termicznego na tyle na ile jest to możliwe.

UWAGA 1 Do pomiaru zużycia energii i czasu ogrzewania wsadu (patrz 7.4) niniejsza norma nie ma zastosowania do:
– kuchenek mikrofalowych kombinowanych;
– piekarników z wysuwanymi tacami lub tacą obrotową;
– małych piekarników wnękowych;
– piekarników nie wyposażonych w termoregulator;
– funkcji ogrzewania innych niż określone w 3.12 do 3.14;
– urządzeń wyłącznie z funkcją ogrzewania parą.

UWAGA 2 Niniejsza norma nie dotyczy
– kuchenek mikrofalowych (IEC 60705),
– przenośnych urządzeń do gotowania, opiekania i podobnych zastosowań (IEC 61817)

Niniejsza norma definiuje główne cechy funkcjonalne tych urządzeń, będące przedmiotem zainteresowania użytkownika, i określa metody badania tych cech funkcjonalnych.

Niniejsza norma nie określa klasyfikacji lub kolejności cech funkcjonalnych.

UWAGA 3 Niektóre badania określone w niniejszej normie nie są uznawane za powtarzalne, gdyż wyniki uzyskane w różnych laboratoriach mogą różnić się między sobą. Dlatego też badania te są przewidziane tylko do celów porównawczych.

UWAGA 4 Niniejsza norma nie dotyczy wymagań bezpieczeństwa użytkowania (IEC 60335-2-6 i IEC 60335-2-9).

UWAGA 5 Urządzenia uwzględnione w niniejszej normie mogą być przeznaczone do zabudowy lub do umieszczenia na powierzchni roboczej lub podłodze.

UWAGA 6 Nie uwzględniono metod badań zużycia energii dotyczących funkcji grillowania i ogrzewania na parze.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60350-1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze -- Metody badań cech funkcjonalnych
Data publikacji 02-12-2016
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60350-1:2016 [IDT], IEC 60350-1:2016 [MOD]
Dyrektywa 65/2014, 66/2014
Zastępuje PN-EN 60350-1:2014-03 - wersja angielska, PN-EN 60350-1:2014-03/A11:2014-12 - wersja angielska
ICS 97.040.20