PN-EN 60335-2-98:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-98:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-98: Wymagania szczegółowe dla nawilżaczy powietrza

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych nawilżaczy (pomieszczenie jest nawilżane przez parowanie lub rozpylanie wody) do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V. Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-98:2003 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-98: Wymagania szczegółowe dla nawilżaczy powietrza
Data publikacji 17-10-2003
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-98:1997 [IDT], EN 60335-2-98:1997/A1:2000 [IDT], IEC 60335-2-98:1997/AMD1:1999 [IDT], IEC 60335-2-98:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-98:2002 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.030
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-98:2004 - wersja angielska