PN-EN 60335-2-76:2008/A2:2015-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych

Zakres

Zmodyfikowano Spis treści, Wprowadzenie, Rozdziały 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 29, Rysunek 101 oraz Załącznik A

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-76:2008/A2:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych
Data publikacji 18-05-2015
Data wycofania 18-01-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-76:2005/A2:2015 [IDT], IEC 60335-2-76:2002/AMD2:2013 [MOD]
ICS 65.040.99
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01 - wersja angielska