PN-EN 60335-2-7:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-7:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla pralek

Zakres

Normę stosuje się łącznie z normą PN-EN 60335-1:1999. Podano wymagania szczegółowe w odniesieniu do pralek elektrycznych przeznaczonych do prania tkanin i tekstyliów; napięcie znamionowe tych urządzeń nie przekracza 250 V dla przyrządów jednofazowych i 480 V dla pozostałych. Dotyczy ona również urządzeń nie przeznaczonych do użytku w normalnych warunkach domowych, mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników, np. urządzeń przeznaczonych do użytkowania przez osoby nie wyszkolone technicznie, w sklepach, w warsztatach i w gospodarstwach rolnych

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-7:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla pralek
Data publikacji 13-08-2001
Data wycofania 15-12-2003
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-7:2001 [IDT], IEC 60335-2-7:2000 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 335-2-7/Ak:1997 - wersja polska, PN-E-77200:1987 - wersja polska, PN-IEC 335-2-7:1997 - wersja polska
ICS 13.120, 97.060
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-7:2003 - wersja angielska