PN-EN 60335-2-69:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-69:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-69: Wymagania szczegółowe dla sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania przenośnego sprzętu czyszczącego na mokro i na sucho łącznie z szorowaniem przeznaczonego do stosowania w objektach przemysłowych i handlowych. Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-69:2002 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-69: Wymagania szczegółowe dla sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-69:1998 [IDT], EN 60335-2-69:1998/A1:2000 [IDT], IEC 60335-2-69:1997/AMD1:2000 [IDT], IEC 60335-2-69:1997 [MOD]
ICS 97.080
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-69:2004 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-69:2002/A11:2003E