PN-EN 60335-2-41:2005 - wersja polska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp

Zakres

Podano wymagania bezpieczeństwa dotyczące pomp z napędem elektrycznym do cieczy o temperaturze nie przekraczającej 90 stopni C, o napięciu znamionowym do 250 V w przypadku napędu jednofazowego i do 480 V w przypadku innych napędów. Dotyczy pomp do akwariów, pomp do basenów ogrodowych, pomp szlamowych, pomp zatapialnych, pomp fontannowych, pionowych pomp zanurzalnych. Pomp wbudowanych do większych urządzeń nie uwzględniono, chyba że wyraźnie zostało to stwierdzone

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-41:2005 - wersja polska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp
Data publikacji 24-10-2005
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN 60335-2-41:2003 [IDT], EN 60335-2-41:2003/A1:2004 [IDT], IEC 60335-2-41:2002 [IDT], IEC 60335-2-41:2002/AMD1:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-41:2004/A1:2004 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-41:2004 - wersja angielska
ICS 23.080
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010E