PN-EN 60335-2-34:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-34:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dla sprężarek z silnikiem

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania (hermetycznych i półhermetycznych) sprężarek z silnikiem, ich układów zabezpieczających i regulujących, jeżeli są one wykorzystywane w urządzeniach do użytku domowego i podobnego i spełniających wymagania norm mających zastosowanie do takich urządzeń. Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-34:2002 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dla sprężarek z silnikiem
Data publikacji 17-05-2002
Data wycofania 15-12-2003
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-34:2000 [IDT], IEC 60335-2-34:1999 [IDT]
ICS 23.140, 97.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-34:2003 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-34:2002/A11:2005E