PN-EN 60335-2-27:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-27:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-27: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do naświetlania skóry promieniami podczerwonymi i nadfioletowymi

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń emitujących promienie podczerwone i nadfioletowe do naświetlania skóry do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V w przypadku urządzeń jednofazowych i 480 w przypadku pozostałych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-27:2002 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-27: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do naświetlania skóry promieniami podczerwonymi i nadfioletowymi
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-27:1997 [IDT], EN 60335-2-27:1997/A11:1997 [IDT], EN 60335-2-27:1997/A1:2000 [IDT], IEC 60335-2-27:1995 [IDT], IEC 60335-2-27:1995/AMD1:2000 [IDT]
ICS 13.120, 97.170
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-27:2004 - wersja angielska