PN-EN 60335-2-21:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-21:2006 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy wody

Zakres

Podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku domowego i podobnego, przeznaczonych do ogrzewania wody poniżej temperatury wrzenia, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V dla przyrządów jednofazowych i 480 V w przypadku innych przyrządów. Normą objęto również przyrządy nie przeznaczone do użytku w normalnych warunkach domowych, które jednak mogą stanowić źródło zagrożenia dla użytkowników nie wyszkolonych technicznie, w sklepach, w zakładach rzemieślniczych i w gospodarstwach rolnych. Normę stosuje się łącznie z normą PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-21:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy wody
Data publikacji 02-02-2001
Data wycofania 24-05-2006
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-21:1999 [IDT], EN 60335-2-21:1999/A1:2000 [IDT], IEC 60335-2-21:1997 [MOD], IEC 60335-2-21:1997/AMD1:1999 [IDT], IEC 60335-2-21:1997/COR1:1998 [MOD]
Zastępuje PN-E-08228-04:1993 - wersja polska, PN-E-08228-01:1990 - wersja polska
ICS 13.120, 91.140.65
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-21:2006 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-21:2001/A12:2004P, PN-EN 60335-2-21:2001/A11:2004P