PN-EN 60335-2-15:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-15:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla przyrządów do ogrzewania cieczy

Zakres

Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999. Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania przyrządów do ogrzewania cieczy, przeznaczonych do użytku domowego i podobnego, o napięciu nie przekraczającym 250 V

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-15:2001/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-15:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla przyrządów do ogrzewania cieczy
Data publikacji 02-02-2001
Data wycofania 15-12-2003
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-15:1996 [IDT], EN 60335-2-15:1996/A1:1999 [IDT], EN 60335-2-15:1996/A2:2000 [IDT], IEC 60335-2-15:1995/AMD1:1999 [IDT], IEC 60335-2-15:1995/AMD2:2000 [IDT], IEC 60335-2-15:1995 [IDT]
Zastępuje PN-E-77029:1976 - wersja polska, PN-E-08223-04:1988 - wersja polska, PN-E-08223-01:1988 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-15:2003 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-15:2001/Ap1:2002P