PN-EN 60335-2-14:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-14:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dla maszyn kuchennych

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych maszyn kuchennych przeznaczonych do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V. Niniejsza norma obejmuje postanowienia dotyczące ogólnych zagrożeń stwarzanych przez te przyrządy, z którymi stykają się użytkownicy w gospodarstwie domowym. Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-14:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dla maszyn kuchennych
Data publikacji 13-08-2001
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-14:1996 [IDT], EN 60335-2-14:1996/A1:1998 [IDT], EN 60335-2-14:1996/A11:1998 [IDT], EN 60335-2-14:1996/A2:2000 [IDT], IEC 60335-2-14:1994 [MOD], IEC 60335-2-14:1994/AMD2:1999 [IDT], IEC 60335-2-14:1994/AMD1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 335-2-14/Ak:1998 - wersja polska, PN-IEC 335-2-14:1998 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-14:2004 - wersja angielska