PN-EN 60335-2-12:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-12:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dla tac grzejnych i podobnych przyrządów

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych tac grzejnych, płyt grzejnych i podobnych przyrządów do użytku domowego i podobnego przeznaczonych do utrzymywania żywności lub naczyń w stanie nagrzanym, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-12:2002 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dla tac grzejnych i podobnych przyrządów
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-12:1995 [IDT], IEC 60335-2-12:1992 [EQV]
Zastępuje PN-E-08232-01:1989 - wersja polska, PN-E-08232-04:1989 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-12:2004 - wersja angielska