PN-EN 60335-2-10:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg i urządzeń do czyszczenia na mokro

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzeń do pielęgnacji podłóg oraz urządzeń do czyszczenia na mokro do użytku domowego i podobnego, o napięciach znamionowych nie większych niż 250 V

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-10:2004 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg i urządzeń do czyszczenia na mokro
Data publikacji 15-06-2004
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-10:2003 [IDT], IEC 60335-2-10:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-10:2002 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.080
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-10:2004/A1:2008E