PN-EN 60335-2-10:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-10:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do pielęgnacji podłóg i przyrządów do czyszczenia na mokro

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania przyrządów do pielęgnacji podłóg oraz przyrządów do czyszczenia na mokro do użytku domowego i podobnego, o napięciach znamionowych nie większych niż 250 V

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-10:2002 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do pielęgnacji podłóg i przyrządów do czyszczenia na mokro
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-10:1995 [IDT], IEC 60335-2-10:1992 [EQV]
Zastępuje PN-E-08203-01:1983 - wersja polska, PN-E-08203-04:1983 - wersja polska
ICS 13.120, 97.080
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-10:2004 - wersja angielska