PN-EN 60320-2-3:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60320-2-3:2010 - wersja polska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Wtyki i nasadki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-3: Wtyki i nasadki o stopniu ochrony wyższym niż IPXO

Zakres

Normą objęto dwubiegunowe nierozbieralne złącza nasadki z wtykiem przeznaczone do pracy zimnej, wyłącznie prądu przemiennego, o stopniu ochrony przed przedostaniem się wody większym niż IPX0, na napięcie znamionowe nie przekraczające 250 V i o prądzie znamionowym nie przekraczającym 10 A, o częstotliwości źródła 50 Hz lub 60 Hz. Wyroby objęte normą stosuje się do przyłączenia przewodu zasilającego do urządzeń przenośnych II klasy ochronności do użytku domowego, w obiektach handlowych i w przemyśle lekkim. Rozdziały niniejszej normy uzupełniają lub zmieniają odpowiednie rozdziały normy IEC 60320-1

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60320-2-3:2002 - wersja angielska
Tytuł Wtyki i nasadki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-3: Wtyki i nasadki o stopniu ochrony wyższym niż IPXO
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 09-12-2010
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60320-2-3:1998 [IDT], IEC 60320-2-3:1998 [IDT]
ICS 29.120.30
Zastąpiona przez PN-EN 60320-2-3:2010 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60320-2-3:2002/A1:2005E