PN-EN 60317-53:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 53: Przewody miedziane, prostokątne w obwoju z taśmy z aromatycznego poliamidu (aramidu), wskaźnik temperaturowy 220

Zakres

W niniejszej części IEC 60317 określono wymagania dotyczące przewodów nawojowych, miedzianych, prostokątnych o wskaźniku temperaturowym 220, w obwoju z taśmy. Izolacja przewodu składa się z jednej lub kilku warstw obwoju z taśmy o różnych grubościach, wykonanej z aromatycznego poliamidu (aramidu).
UWAGA Dla tego typu przewodów nie wykonuje się badania udaru cieplnego i dlatego nie można określić temperatury udaru cieplnego. W związku z tym nie można określić klasy przewodu na podstawie wymagań dotyczących wskaźnika temperaturowego i temperatury udaru cieplnego.
Niniejsza norma obejmuje żyły o następującym zakresie wymiarów znamionowych:
– szerokość: min. 2,00 mm max. 16,000 mm;
– grubość: min. 0,80 mm max. 5,60 mm.
Szczegółowe kombinacje szerokości i grubości żył jak również stosunek szerokość/grubość podano w Tablicy 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60317-53:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 53: Przewody miedziane, prostokątne w obwoju z taśmy z aromatycznego poliamidu (aramidu), wskaźnik temperaturowy 220
Data publikacji 06-11-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60317-53:2014 [IDT], IEC 60317-53:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60317-53:2002 - wersja angielska
ICS 29.060.10