PN-EN 60317-52:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 52: Przewody miedziane, okrągłe, w obwoju z taśmy z aromatycznego poliamidu (aramidu), wskaźnik temperaturowy 220

Zakres

W niniejszej części IEC 60317 określono wymagania dotyczące przewodów nawojowych, miedzianych, okrągłych, o wskaźniku temperaturowym 220, w obwoju z taśmy. Izolacja przewodu składa się z jednej lub kilku warstw obwoju z taśmy o różnych grubościach, wykonanej z aromatycznego poliamidu (aramidu). UWAGA – Dla omawianych przewodów nie można ustalić temperatury odporności na udar cieplny i dlatego nie wykonuje się tego badania. Z tego względu nie można określić klasy przewodu, ponieważ jest ona ustalana na podstawie wymagań dotyczących wskaźnika temperaturowego i temperatury udaru cieplnego.
Niniejsza norma obejmuje żyły o następującym zakresie średnic znamionowych:
– od 1,600 mm do 5,000 mm włącznie;
– średnice znamionowe żył podano w Tablicy 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60317-52:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 52: Przewody miedziane, okrągłe, w obwoju z taśmy z aromatycznego poliamidu (aramidu), wskaźnik temperaturowy 220
Data publikacji 10-10-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60317-52:2014 [IDT], IEC 60317-52:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60317-52:2002 - wersja angielska
ICS 29.060.10