PN-EN 60317-38:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 38: Przewody miedziane, okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestrowo-imidowym, pokryte lakierem poliamidowo-imidowym, klasa 200, z warstwą samospiekającą

Zakres

W niniejszej części IEC 60317 określono wymagania dotyczące przewodów nawojowych, miedzianych, okrągłych, emaliowanych, klasy 200, z potrójną powłoką. Powłoka podstawowa jest wykonana na bazie żywicy poliestrowej lub poliestrowo-imidowej, która może być modyfikowana, pod warunkiem że zostaną zachowane właściwości chemiczne oryginalnej żywicy i przewód spełni wszystkie określone wymagania. Druga powłoka jest wykonana z żywicy poliamidowo-imidowej. Trzecia powłoka to warstwa samospiekająca wykonana z żywicy termoplastycznej lub termoutwardzalnej. UWAGA – Modyfikowana żywica jest żywicą poddaną chemicznym zmianom lub zawiera jeden lub więcej dodatków mających na celu poprawę pewnych właściwości technologicznych lub eksploatacyjnych. Niniejsza norma obejmuje żyły o następującym zakresie średnic znamionowych:
– Stopień 1B: od 0,050 mm do 1,600 mm włącznie;
– Stopień 2B: od 0,050 mm do 1,600 mm włącznie.
Średnice znamionowe żył podano w IEC 60317-0-1:2013, Rozdział 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60317-38:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 38: Przewody miedziane, okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestrowo-imidowym, pokryte lakierem poliamidowo-imidowym, klasa 200, z warstwą samospiekającą
Data publikacji 09-05-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60317-38:2014 [IDT], IEC 60317-38:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60317-38:1998/A2:2002 - wersja polska, PN-EN 60317-38:1998 - wersja polska, PN-EN 60317-38:1998/A1:2000 - wersja polska
ICS 29.060.10