PN-EN 60317-29:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 29: Przewody miedziane prostokątne, emaliowane lakierem poliamido-imidowym z warstwą zewnętrzną poliestrową lub poliestroimidową, klasa 200

Zakres

W normie określono wymagania dotyczące przewodów nawojowych miedzianych prostokątnych Klasy 200 z powłoką zewnętrzną. Warstwę wewnętrzną stanowi żywica poliestrowa lub poliestroimidowa, która może być modyfikowana, pod warunkiem zachowania podstawowych cech chemicznych i spełnienia wszystkich wymagań stawianych gotowemu wyrobowi. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z żywicy poliamidowo-imidowej. Klasa 200 charakteryzuje ciepłoodporność dla minimalnego wskaźnika temperaturowego 200 i temperatury udaru cieplnego co najmniej 220 stopni C

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60317-29:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 29: Przewody miedziane prostokątne, emaliowane lakierem poliamido-imidowym z warstwą zewnętrzną poliestrową lub poliestroimidową, klasa 200
Data publikacji 15-08-2002
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60317-29:1996 [IDT], EN 60317-29:1996/A1:1998 [IDT], IEC 60317-29:1990 [IDT], IEC 60317-29:1990/AMD1:1997 [IDT]
ICS 29.060.10
Elementy dodatkowe PN-EN 60317-29:2002/A2:2010E