PN-EN 60317-27:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 27: Przewody miedziane, prostokątne w obwoju z taśmy papierowej

Zakres

W niniejszej części IEC 60317 określono wymagania dotyczące przewodów nawojowych miedzianych, prostokątnych w obwoju z taśmy papierowej. Osłona składa się z dwóch lub więcej warstw taśmy papierowej, ułożonych w tym samym kierunku i jest przeznaczona przede wszystkim do uzwojeń w transformatorach olejowych. Niniejsza norma obejmuje żyły o następującym zakresie wymiarów znamionowych:
– szerokość: min. 2,0 mm, max. 16,0 mm;
– grubość: min. 0,80 mm, max. 5,60 mm.
Taśma papierowa objęta niniejsza normą jest przeznaczona wyłącznie do specjalnych zastosowań określonych w IEC 60554-1 i charakteryzuje się grubością w zakresie od 25 µm do 125 µm włącznie.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60317-27:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 27: Przewody miedziane, prostokątne w obwoju z taśmy papierowej
Data publikacji 28-04-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60317-27:2014 [IDT], IEC 60317-27:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60317-27:2002 - wersja angielska
ICS 29.060.10