PN-EN 60317-25:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60317-25:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 25: Przewody aluminiowe okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym z warstwą zewnętrzną poliamido-imidową, klasa 200

Zakres

W normie określono wymagania dotyczące przewodów nawojowych aluminiowych okrągłych Klasy 200 z powłoką zewnętrzną. Warstwę wewnętrzną stanowi lakier poliestrowy lub poliestroimidowy, który może być modyfikowany, pod warunkiem zachowania podstawowych cech chemicznych i spełnienia wszystkich wymagań stawianych gotowemu wyrobowi. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z żywicy poliamidowo-imidowej. Klasa 200 charakteryzuje ciepłoodporność dla minimalnego wskaźnika temperaturowego 200 i temperatury udaru cieplnego co najmniej 220 stopni C

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60317-25:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 25: Przewody aluminiowe okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym z warstwą zewnętrzną poliamido-imidową, klasa 200
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 25-08-2010
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60317-25:1996 [IDT], EN 60317-25:1996/A1:1997 [IDT], EN 60317-25:1996/A2:1998 [IDT], IEC 60317-25:1990 [IDT], IEC 60317-25:1990/AMD2:1997 [IDT], IEC 60317-25:1990/AMD1:1997 [IDT]
ICS 29.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 60317-25:2010 - wersja angielska