PN-EN 60317-24:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 24: Przewody aluminiowe okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym z warstwą zewnętrzną poliamidową, klasa 180

Zakres

W normie określono wymagania dotyczące przewodów nawojowych aluminiowych okrągłych Klasy 180 z powłoką zewnętrzną. Warstwę wewnętrzną stanowi lakier poliestrowy lub poliestroimidowy, który może być modyfikowany, pod warunkiem zachowania podstawowych cech chemicznych i spełnienia wszystkich wymagań stawianych gotowemu wyrobowi. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z żywicy poliamidowej. Klasa 180 charakteryzuje ciepłoodporność dla minimalnego wskaźnika temperaturowego 180 i temperatury udaru cieplnego co najmniej 200 stopni C

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60317-24:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 24: Przewody aluminiowe okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym z warstwą zewnętrzną poliamidową, klasa 180
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 21-11-2005
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60317-24:1995 [IDT], EN 60317-24:1995/A1:1998 [IDT], IEC 60317-24:1990 [IDT], IEC 60317-24:1990/AMD1:1997 [IDT]
ICS 29.060.10