PN-EN 60317-0-2:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-2: Wymagania ogólne -- Przewody emaliowane, miedziane, prostokątne

Zakres

W niniejszej części IEC 60317 określono wymagania ogólne dotyczące przewodów nawojowych emaliowanych, miedzianych, prostokątnych. Zakres średnic znamionowych żył przewodów podano w odpowiednich częściach zawierających wymagania techniczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60317-0-2:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-2: Wymagania ogólne -- Przewody emaliowane, miedziane, prostokątne
Data publikacji 25-04-2014
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60317-0-2:2014 [IDT], IEC 60317-0-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60317-0-2:2002 - wersja angielska, PN-EN 60317-0-2:2002/A2:2005 - wersja angielska
ICS 29.060.10