PN-EN 60315-9:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62634:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Metody pomiarów odbiorników radiowych różnych rodzajów emisji -- Część 9: Pomiary parametrów związanych z odbiorem danych w systemie RDS

Zakres

Podano warunki, parametry i metody pomiarów stosowane do określenia parametrów odbioru danych RDS przez odbiornik radiofoniczny, co umożliwia porównanie wyników pomiarów dokonywanych przez różnych oceniających

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60315-9:2002 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów odbiorników radiowych różnych rodzajów emisji -- Część 9: Pomiary parametrów związanych z odbiorem danych w systemie RDS
Data publikacji 06-05-2002
Data wycofania 04-11-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 60315-9:1996 [IDT], IEC 60315-9:1996 [IDT]
ICS 33.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 62634:2011 - wersja angielska