PN-EN 60310:2004 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Zastosowania kolejowe -- Transformatory i dławiki instalowane w taborze

Zakres

Dotyczy transformatorów trakcyjnych instalowanych w taborze i dławików stosowanych w obwodach głównych i obwodach pomocniczych pojazdów elektrycznych. Podano definicje napięć, prądów i mocy znamionowej transformatorów, klasyfikację i sposób oznaczenia transformatorów i dławików ze względu na rodzaj chłodzenia, opis tablicy znamionowej. Określono wymagania dotyczące przyrostu temperatury elementów transformatorów i dławików. Podano zestawienia badań typu i badań wyrobu transformatorów i dławików oraz metody tych badań. Zestawiono elementy specyfikacji, które są przedmiotem uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a producentem

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60310:2004 - wersja francuska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Transformatory i dławiki instalowane w taborze
Data publikacji 15-12-2004
Data wycofania 03-08-2016
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 60310:2004 [IDT], IEC 60310:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60310:2001 - wersja polska
ICS 45.060.10, 29.180, 29.280