PN-EN 60286-3:2013-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60286-3:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe

Zakres

W niniejszej części IEC 60286 opisano opakowania taśmowe podzespołów elektronicznych bez końcówek lub z końcówkami kikutowymi, przeznaczonych do dołączania do układów elektronicznych. Podano tylko wymiary istotne w przypadku taśmowania podzespołów. Uwzględniono także wymagania dotyczące opakowań takich wyrobów, jak pojedyncze struktury półprzewodnikowe w tym struktury półprzewodnikowe nieobudowane i struktury półprzewodnikowe z kontaktami podwyższonymi (struktury z wyprowadzeniami sferycznymi).

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 20-02-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60286-3:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe
Data publikacji 16-09-2013
Data wycofania 22-05-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60286-3:2013 [IDT], IEC 60286-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60286-3:2008 - wersja angielska, PN-EN 60286-3-1:2009 - wersja angielska, PN-EN 60286-3-2:2009 - wersja angielska
ICS 31.020, 31.240
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60286-3:2019-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02E