PN-EN 60270:2003/A1:2016-04 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Pomiary wyładowań niezupełnych

Zakres

Dodano 3 nowe definicje w rozdziale 3, jak również zastąpiono definicję 3.10 nową. Pewne modyfikacje poczyniono także w podrozdziałach 4.3.4 i 5.2, oraz w bibliografii. Główne zmiany miały natomiast miejsce w podrozdziale 11.2, gdzie cały tekst zastąpiono nowym. Włączono ponadto nowy Załącznik H, dotyczący oceny wyników badania wyładowań niezupełnych podczas prób przy napięciu stałym.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60270:2003/A1:2016-04 - wersja polska
Tytuł Wysokonapięciowa technika probiercza -- Pomiary wyładowań niezupełnych
Data publikacji 16-11-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 68, Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Wprowadza EN 60270:2001/A1:2016 [IDT], IEC 60270:2000/AMD1:2015 [IDT]
ICS 17.220.20, 19.080