PN-EN 60255-26:2014-01 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Zakres

1.1 Informacje ogólne
Niniejsza część normy wieloczęściowej IEC 60255 dotyczy przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych, biorąc pod uwagę kombinacje urządzeń; służy do projektowania schematów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wraz z urządzeniami sterowania, nadzoru, komunikacji i sprzęgania procesowego, stosowanymi w takich układach.
Podano wymagania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej dotyczące przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych.
Badania zgodne z niniejszą normą urządzeń nie stanowiących elektronicznej części obwodu, np. przekaźników elektromechanicznych, nie są wymagane.
Wymagania wymienione w niniejszej normie dotyczą nowych przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych, a wszystkie wymienione badania są tylko badaniami typu.
1.2 Emisja
Przedmiotem niniejszej normy jest określenie ograniczeń i metod badań przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych w zależności od emitowanych pól elektromagnetycznych, które mogą być przyczyną zakłóceń w innych urządzeniach.
Te ograniczenia emisji stanowią wymagania w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej i zostały wybrane tak, aby zaburzenia generowane przez przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe, funkcjonujące normalnie w rozdzielniach elektroenergetycznych i elektrowniach, nie przekraczały określonego poziomu, jeżeli ten mógłby uniemożliwić pracę innym urządzeniom zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wymagania dotyczące badań zostały określone dla obudów i przyłączy zasilaczy pomocniczych.
1.3 Odporność
Celem niniejszej normy jest określenie wymagań, dotyczących badań odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych, w zależności od ciągłych i przejściowych zakłóceń, przewodzonych i powodowanych promieniowaniem pola elektromagnetycznego, łącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi.
Wymagania te stanowią wymagania dotyczące badań kompatybilności elektromagnetycznej i odporności, zostały dobrane tak, aby zapewnić odpowiedni poziom odporności dla przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych, działających normalnie w podstacjach i elektrowniach
UWAGA 1 względy bezpieczeństwa nie są objęte niniejszą normą
UWAGA 2 W szczególnych przypadkach, pojawią się sytuacje, w których poziom zakłóceń może przekraczać poziomów określonych w tej normie, na przykład, gdy nadajnik ręczny lub telefon komórkowy będzie używany w bezpośredniej bliskości przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. W tych przypadkach, mogą mieć zastosowanie szczególne środki ostrożności i procedury.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60255-26:2014-01/AC:2014-06E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60255-26:2014-01 - wersja angielska
Tytuł Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
Data publikacji 21-01-2014
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Wprowadza EN 60255-26:2013 [IDT], IEC 60255-26:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60255-26:2010 - wersja angielska, PN-EN 60255-22-2:2010 - wersja polska, PN-EN 60255-22-3:2009 - wersja angielska, PN-EN 60255-22-4:2010 - wersja polska, PN-EN 60255-22-5:2011 - wersja angielska, PN-EN 60255-22-6:2004 - wersja polska, PN-EN 60255-22-7:2005 - wersja polska, PN-EN 60255-25:2002 - wersja polska, PN-EN 60255-11:2010 - wersja angielska, PN-EN 60255-22-1:2009 - wersja polska
ICS 29.120.70, 33.100.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60255-26:2014-01/AC:2014-06E