PN-EN 60249-2-9:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Materiały podłoża do obwodów drukowanych -- Wymagania -- Płyty z rdzeniem z papieru celulozowego i okładkami z tkaniny szklanej, epoksydowe, foliowane miedzią, o określonej palności (pionowa próba palności)

Zakres

Podano wymagania dotyczące właściwości materiałów podłoża o zdefiniowanej palności i grubości od 0,7 mm do 6,4 mm. Określono wymagania dotyczące materiału i konstrukcji, wewnętrznego znakowania, właściwości elektrycznych i nieelektrycznych płyt foliowanych miedzią, nieelektrycznych właściwości materiałów podłoża po całkowitym usunięciu folii miedzianej, pakowania, cechowania i badań odbiorczych

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60249-2-9:2000 - wersja polska
Tytuł Materiały podłoża do obwodów drukowanych -- Wymagania -- Płyty z rdzeniem z papieru celulozowego i okładkami z tkaniny szklanej, epoksydowe, foliowane miedzią, o określonej palności (pionowa próba palności)
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 29-09-2008
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60249-2-9:1994 [IDT], EN 60249-2-9:1994/A3:1994 [IDT], EN 60249-2-9:1994/A4:1995 [IDT], IEC 60249-2-9:1987/AMD3:1993 [IDT], IEC 60249-2-9:1987 [IDT], IEC 60249-2-9:1987/AMD2:1990 [IDT], IEC 60249-2-9:1987/AMD1:1989 [IDT], IEC 60249-2-9:1987/AMD4:1994 [
ICS 31.180
Elementy dodatkowe PN-EN 60249-2-9:2000/A5:2002E