PN-EN 60204-32:2010 - wersja polska

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyposażenia lub jego części na napięcie fazowe nie przekraczające 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego, o częstotliwości znamionowej nie przekraczającej 200 Hz. Nie uwzględniono wymagań dotyczących poszczególnych elementów wyposażenia oprócz ich doboru i zastosowań. Wyposażenie elektryczne urządzeń dźwignicowych używanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych i/lub palnych może podlegać wymaganiom dodatkowym lub specjalnym

* wymagane pola

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60204-32:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych
Data publikacji 16-11-2010
Liczba stron 143
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 60204-32:2008 [IDT], IEC 60204-32:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60204-32:2008 - wersja angielska
ICS 29.020, 53.020.01