PN-EN 60204-31:2014-01 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia

Zakres

Niniejsza część IEC 60204 odnosi się do wyposażenia elektrycznego i elektronicznego maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia, przeznaczonych specjalnie do profesjonalnego użytkowania w przemyśle odzieżowym. UWAGA Wymagania dotyczące maszyn do szycia do użytku domowego i podobnych zastosowań można znaleźć w normie IEC 60335-2-28. Za punkt początkowy wyposażenia, którego dotyczy niniejsza część, uważa się punkt przyłączenia zasilania do wyposażenia elektrycznego maszyny (patrz 5.1). Niniejsza część dotyczy wyposażenia elektrycznego lub jego części, które działa przy napięciu zasilania nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i częstotliwościach znamionowych nie przekraczających 200 Hz. Nie obejmuje ona wszystkich wymagań (np. zabezpieczania, blokowania, sterowania) niezbędnych lub już podanych w innych normach, których spełnienie zabezpiecza osoby przed zagrożeniami innymi niż elektryczne. Niniejsza część odnosi się do zespołów i układów do szycia zainstalowanych w suchych i dobrze utrzymanych czystych pomieszczeniach a materiał poddawany procesowi szycia jest suchy, co jest wymagane w przemyśle odzieżowym. Jeżeli zespoły i układy do szycia są użytkowane w innych, a nie w suchych i dobrze utrzymanych czystych pomieszczeniach, to może być niezbędne zastosowanie ostrzejszych środków bezpieczeństwa, które muszą być uzgodnione pomiędzy producentem a klientem. Emisja hałasu z urządzeń elektrycznych i elektronicznych maszyn nie jest uważana za istotne zagrożenie. Dlatego niniejsza norma nie zawiera żadnych szczególnych wymagań dotyczących hałasu.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60204-31:2014-01/Ap1:2014-10E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60204-31:2014-01 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 60204-31:2013 [IDT], IEC 60204-31:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60204-31:2000 - wersja polska, PN-EN 60204-31:2000/AC:2008 - wersja polska
ICS 13.110, 61.080
Elementy dodatkowe PN-EN 60204-31:2014-01/Ap1:2014-10E