PN-EN 60191-4:2014-06/A1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 4: System kodowania i klasyfikacja rodzajów obudów przyrządów półprzewodnikowych

Zakres

Po załącznikach A i B dodano następujący załącznik C:
Pojęcia określające zarysy kształtów obudów elementów półprzewodnikowych.
Normy międzynarodowe wymagają określenia poprawnych pojęć i opisów w celu uniknięcia niewłaściwego użycia, nieporozumień i dezorientacji w kwestii terminologii określającej zarysy kształtów obudów elementów półprzewodnikowych. Poprawne pojęcia i opisy zarysów kształtów obudów elementów półprzewodnikowych wraz z różnymi wariantami kodów tych obudów podane są w Tabeli C.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60191-4:2014-06/A1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 4: System kodowania i klasyfikacja rodzajów obudów przyrządów półprzewodnikowych
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 60191-4:2014/A1:2018 [IDT], IEC 60191-4:2013/AMD1:2018 [IDT]
ICS 31.080.01