PN-EN 60118-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60118-0:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Aparaty słuchowe -- Aparaty słuchowe z wejściowym czujnikiem indukcyjnym

Zakres

Opisano metody określania właściwości elektroakustycznych aparatów słuchowych wyposażonych w czujnik indukcyjny i używanych w polu magnetycznym o częstotliwości akustycznej. Normą nie objęto pomiaru właściwości aparatów słuchowych współpracujących z mikrotelefonem aparatów telefonicznych wyposażonych w urządzenie umożliwiające sprzężenie indukcyjne. Podano definicje następujących terminów: punkt pomiarowy, przestrzeń pomiarowa, charakterystyka częstotliwościowa ciśnienia akustycznego, skuteczność magnetoakustyczna, poziom skuteczności magnetoakustycznej, maksymalny poziom skuteczności magnetoakustycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60118-1:2001 - wersja polska
Tytuł Aparaty słuchowe -- Aparaty słuchowe z wejściowym czujnikiem indukcyjnym
Data publikacji 05-04-2001
Data wycofania 30-09-2015
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60118-1:1995 [IDT], EN 60118-1:1995/A1:1998 [IDT], IEC 60118-1:1995 [IDT], IEC 60118-1:1995/AMD1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-T-04704-01:1992 - wersja polska
ICS 11.180.15
Zastąpiona przez PN-EN 60118-0:2015-09 - wersja angielska