PN-EN 60107-7:2002 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Metody pomiarów odbiorników telewizyjnych -- Część 7: Urządzenia obrazowania HDTV

Zakres

Określono znormalizowane warunki i metody pomiaru urządzeń obrazowania telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV). Określono sposoby wyznaczania parametrów użytkowych urządzeń, omówiono parametry przydatne przy sporządzaniu wykazu danych technicznych oraz przedstawiono jednolite metody ich pomiaru, co umożliwia porównywanie urządzeń. Podano definicje następujących terminów: urządzenie obrazowania HDTV, luminancja, chromatyczność

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60107-7:2002 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów odbiorników telewizyjnych -- Część 7: Urządzenia obrazowania HDTV
Data publikacji 17-04-2002
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 60107-7:1997 [IDT], IEC 60107-7:1997 [IDT]
ICS 33.160.25