PN-EN 60079-7:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-7:2010 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 7: Budowa wzmocniona "e"

Zakres

Wyszczególniono wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji, badania i znakowania aparatury elektrycznej ze stopniem ochrony "e" przeznaczonej do użytku w atmosferach wybuchowych. Określono stosowanie do aparatury elektrycznej o zakresie pomiarowym nie przekraczającym 11 kV napięcia zmiennego lub stałego. Podano 41 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60079-7:2008 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 7: Budowa wzmocniona "e"
Data publikacji 17-07-2008
Data wycofania 05-07-2010
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-7:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-7:2004 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-7:2010 - wersja polska