PN-EN 60079-7:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-7:2010 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Urządzenia przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej "e"

Zakres

Opisano wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań i znakowania urządzeń elektrycznych budowy wzmocnionej "e" przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów. Zawarto wymagania dotyczące urządzeń pracujących pod napięciem nie większym niż 11 kV

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60079-7:2007 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Urządzenia przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej "e"
Data publikacji 23-11-2007
Data wycofania 05-07-2010
Liczba stron 87
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-7:2007 [IDT]
Dyrektywa 94/9/EC, 2008/68/EC
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-7:2010 - wersja polska